Koordinace

svatebního obřadu

1990,- Kč

Cena zahrnuje:

2 konzultace

2-3 hodiny koordinátora/ú podle počtu hostů

Koordinace obřadu:

Vítání a usazení hostů, myrtování

Dohled na výzdobu obřadu

Zajištění přání “Utajená nevěsta”

Komunikace s Vašimi dodavateli služeb ( fotograf, video, květiny atp.)

Komunikace s oddávajícím a matrikářkou

Koordinace

svatebního dne

8100,- Kč

Cena zahrnuje:

Zajištění plynulého průběhu celého dne

Až 4 konzultace

12 hodin koordinátora/ú podle počtu hostů

Sestavení podrobného časového harmonogramu

Asistence koordinátora po celý den, včetně ranních příprav

Výzdoba vozidel a organizace svatební kolony

Organizace ubytování

Uvítání, myrtování hostů

Usazení hostů k obřadu a k obědu

Organizace a pomoc při fotografování

Komunikace s dodavateli a restaurací

Dohlížení na harmonogram

Případná organizace programu

Poskytování informací hostům

Svatba EXCLUSIVE

Cena se odvíjí od individuálních potřeb snoubenců

Cena zahrnuje:

komplexní plánování, organizace a koordinace svatby

Informační schůzky a konzultace dle potřeby

Úspora času snoubencům

Koncept a téma svatby

Dohled na rozpočet

Zajištění formalit k obřadu

Návrh a zajištění místa obřadu a oslavy svatby

Menu slavnostního oběda a dalšího občerstvení

Ubytování

Doprava

Oznámení

Výzdobu obřadu, tabule a místa oslavy

Květiny

Pomoc s výběrem šatů a prstýnků,

Zajištění svatebního dortu a cukroví

Fotograf a video

Kadeřnici a vizážistka

Doprava

Tiskoviny

Komunikace s dodavateli

Negociace cen s dodavateli

Kontrola dodávky služeb, kvality pokrmů

Dohled nad personálem restaurace a na "váš účet"

Program pro hosty během focení novomanželů

Dohled na dodržování  harmonogramu

Plná zodpovědnost za přípravy, celou organizaci svatby a koordinaci  svatebního dne

Uvedené cenové balíčky se týkají svateb, které se uskuteční v Praze a její bezprostřední blízkosti.

V opačném případě jsou účtovány náklady za dopravu 5Kč/1km.